Skip to content

Stichting Delaporte chansonnier Financieel verslag 2020

Rekeningnummer NL92RABO0150146930

Fiscaalnummer 8611 72 516

Opgericht 17/04/2020

De Stichting nam de betaalrekening over van de Stichting Dutch Chamber Music Company en het daarbij behorende saldo van € 284,18.

In het boekjaar 2020 werd aan inkomsten via donaties promotie en cd-donaties € 3954,85 ontvangen, alsmede een bedrag van €481 aan teruggaaf BTW via de aangifte omzetbelasting.

In totaal was het bedrag aan Inkomsten over 2020 €4720,03 

Aan de uitgaven kant werd € 50 betaald voor het lidmaatschap Kamer van Koophandel en € 3289,96 aan Boonstra trombones voor de kosten van de CD productie Eclats d’ Etoiles. Verder werd er € 79,57 aan bankkosten betaald. Het totaal van de uitgaven kwam daardoor op € 3409,61

Het batig saldo op 31/12/2020 was € 1310,42